Radobica 88

972 48 Radobica

+421 907 314 118

Mgr. Ladislava Géczyová

radobica@topsenior.sk

e-mail

Cenník

 

úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov – Zariadenie sociálnych služieb TOPSENIOR Radobica, 972 48  Radobica s finančným príspevkom, platný od 01.08.2022.

Položka
€/1 deň
€/1 mesiac
Odborné činnosti: 0.00 0.00
(pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby)
Obslužné činnosti:
(ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, údržba bielizne a šatstva, žehlenie)
ubytovanie
dvoj a troj-lôžková izba 12.82 390.00
jednolôžková izba 14.46 440
jednolôžková izba veľká 16.1 490
stravovanie
racionálna strava 8.1 246.4
raňajky 0.96 29.2
desiata 0.74 22.51
obed 3.25 98.87
olovrant 0.72 21.9
večera 2.43 73.92
diabetická strava 8.3 252.53
raňajky 0.9 27.4
desiata 0.67 20.4
obed 3.32 101
olovrant 0.67 20.38
večera 2.24 68.14
2. večera 0.5 15.21
bezlepková strava 8.95 272.3
raňajky 1.07 32.5
desiata 0.8 24.45
obed 3.58 109
olovrant 0.8 24.45
večera 2.7 81.9
upratovanie 1.32 40.3
pranie 0.99 30.3
údržba bielizne a šatstva 0.49 15.2
žehlenie 0.49 15.1
Ďalšie činnosti:
utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 0.00 0.00
záujmová činnosť 0.417 12.7
Výška úhrady za sociálnu službu spolu - dvoj a troj lôžková izba – racionálna strava: 24.655 750.00
Výška úhrady za sociálnu službu spolu– jednolôžková izba veľká–racionálna strava: 27.942 850.00
Výška úhrady za sociálnu službu spolu – jednolôžková izba – racionálna strava: 26.298 800.00
Výška úhrady za sociálnu službu spolu - dvoj a troj lôžková izba – diabetická strava: 24.856 756.13
Výška úhrady za sociálnu službu spolu– jednolôžková izba veľká–diabetická strava: 28.144 856.13
Výška úhrady za sociálnu službu spolu – jednolôžková izba – diabetická strava: 26.5 806.13
Výška úhrady za sociálnu službu spolu – dvojlôžko. izba – bezlepková strava:
Výška úhrady za sociálnu službu spolu– jednolôžko. izba–bezlepková strava:
Výška úhrady za sociálnu službu spolu – apartmán/lôžko – bezlepková strava:

Cenník pre klientov je platný od 01.08.2022 pri dotácii MPSVaR SR a je platný pre klientov spĺňajúcich podmienky na poskytovanie sociálnej služby v ZpS.

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB RADOBICA

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.