Radobica 88

972 48 Radobica

+421 907 314 118

Mgr. Ladislava Géczyová

radobica@topsenior.sk

e-mail

Cenník

 

úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb s finančným príspevkom MPSVaR SR, platný od 01.08.2023

Položka
€/1 deň
€/1 mesiac
Odborné činnosti: 0.00 0.00
(pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby)
Obslužné činnosti:
(ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, údržba bielizne a šatstva, žehlenie)
ubytovanie
jednolôžková izba veľká 16.44 500.00
jednolôžková izba malá 14.79 450.00
dvojlôžková a trojlôžková izba 13.15 400.00
stravovanie
racionálna strava spolu 8.44 257.00
raňajky 1.01 30.71
desiata 0.76 23.11
obed 3.66 111.63
olovrant 0.76 23.11
večera 2.25 68.44
diabetická strava spolu 8.64 263.00
raňajky 1.00 30.42
desiata 0.67 20.40
obed 3.73 113.48
olovrant 0.70 20.33
večera 2.04 62.12
2. večera 0.50 15.25
upratovanie 1.46 44.30
pranie 1.08 33.00
údržba bielizne a šatstva 0.56 17.00
žehlenie 0.53 16.00
Ďalšie činnosti:
utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 0.00 0.00
záujmová činnosť 0.42 12.70
Výška úhrady za sociálnu službu spolu - jednolôžková izba veľká – racionálna strava: 28.93 880.00
Výška úhrady za sociálnu službu spolu– jednolôžková izba malá – racionálna strava: 27.28 830.00
Výška úhrady za sociálnu službu spolu – dvojlôžková a trojlôžková izba – racionálna strava: 25.64 780.00
Výška úhrady za sociálnu službu spolu - jednolôžková izba veľká – diabetická strava: 29.13 886.00
Výška úhrady za sociálnu službu spolu– jednolôžková izba malá – diabetická strava: 27.48 836.00
Výška úhrady za sociálnu službu spolu– dvojlôžková a trojlôžková izba – diabetická strava: 25.84 786.00

Cenník pre klientov je platný od 01.08.2023 pri dotácii MPSVaR SR a je platný pre klientov spĺňajúcich podmienky na poskytovanie sociálnej služby v ZpS.

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB RADOBICA

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.