Krízový-plán-PE-ES-n.o.-v2-obsah.-štruktúra-15.10.2021